PRIMARIA COMUNEI CRISTIORU DE JOS

Judetul Bihor

EVENIMENTE

                                                           

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

 

„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice

in judetul Bihor grupul I.”


Proiect cofinatat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

 Anunt de incepere a proiectului

 

Oradea, 16 Ianuarie 2014

 

U.A.T. COMUNA CRISTIORU DE JOS - PRIMARIA COMUNEI CRISTIORU DE JOS in parteneriat cu U.A.T. JUDETUL BIHOR - CONSILIUL JUDETEAN BIHOR si altii, cu sediul in comuna CRISTIORU DE JOS, Str. -  nr. 16, deruleaza, incepand cu data de 07 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice in judetul Bihor grupul I.”, codul SMIS 48380, proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1140/321 din 04/12/2013, incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informatioanla.

Valoarea totala a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.492.127,60 lei.

Proiectul se implementeaza in Judetul Bihor, pe o durata de 18 (optsprezece) luni.

Obiectivul proiectului:  Obiectivul general il reprezinta cresterea eficientei serviciilor publice adresate cetatenilor si mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informatiile din domeniul agricol si implementarea de tehnologii informationale (a unor aplicatii informatice) care sa contribuie la o gestiune mai buna a problemelor legate de posesia si folosinta terenurilor agricole.

Detalii suplimentare puteti obtine de la CONSILIUL JUDETEAN BIHOR

Persoana de contact Mihaela Simona ROSAN, Manager de proiect.

Tel. 0259 411.736, Fax. 0259 410 182, e-mail: rosan.mihaela@cjbihor.ro 

 

“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro”

 

“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”


» Vezi arhiva