PRIMARIA COMUNEI CRISTIORU DE JOS

Judetul Bihor

Anunturi» Indicatori economico financiari SC Comunale Cristior -
» Delimitare sectii de votare alegeri parlamentare 2016 -
» Dispozitie convocare sedinta CL -
» Proiect initial - Buget Local 2017 -
» Proiect final - Buget Local 2017 -
» Anunt licitatie inchiriere pasune in com. Cristioru de Jos - 2017 -
» Anunt elaborare proiect de hotatrare privind modificarea pretului apei brute furnizata de SC Comunale Cristior SRL -
» OBLIGATIILE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL -
» Anunt dezbatere Proiect HCL privind instituire taxa speciala de salubrizare in com. Cristioru de Jos -
» Anunt dezbatere Proiect HCL privind aprobarea majorarii tarifului de salubrizare in com. Cristioru de Jos -
» Anunt dezbatere Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare in com. Cristioru de Jos -
» Lista functiilor din UAT Cristioru de Jos -
» Anunt privin eleborarea unui proiect de hotarare referitor la impozitele si taxele locale aplicabile in com. Cristioru de Jos, incepand cu anul 2018 -
» Anunt privind elaborarea unui proiect de hotarare referitor la impozitele si taxele locala -
» Anunt elaborare proiecte de hotarare -
» Anunt Proiect HCL aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Cristioru de Jos pe anul 2018-2019 -
» Anunt Proiect HCL privind aprobarea preturilor de referinta pe anul 2018 pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietatea publica a com. Cristioru de Jos -
» Anunt Proiect HCL de validarea Dispozitiei nr. 130 din 20.12.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al com. Cristioru de Jos, pe anul 2017 -
» Anunt Proiect HCL privind aprobarea planului anual de lucrari prevazute a fi efectuate cu beneficiarii legii 416/ 2001 privind venitul minim garantat , care au de efectuat un anumit numar de ore de munca -
» Anunt Proiect buget 2018 -
» Anunt dezbatere BVC al com. Cristioru de Jos pe anul 2018, Programul investitii pe anul 2018, aprobarea cantitatii materialului lemnos si a listei de partizi prevazute pe anul 2018 -
» Proces Verbal dezbatere publica: BVC al com. Cristioru de Jos pe anul 2018, Programul investitii pe anul 2018, aprobarea cantitatii materialului lemnos si a listei de partizi prevazute pe anul 2018 -
» Proiect HCL privind stabilirea impozitelor sitaxelor locale pentru anul fiscal 2019 -
» Transparenta veniturilor salariale -
» Date contact responsabil cu protectia datelor cu caracter personal -
» Proiect de Hotarare - Acte de punere in valoare material lemnos -
» Act constitutiv Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara ,,Asociatia Administrativa Gaz Sud Bihor,, -
» Proiect HCL Incetare Contract Pasune Stan Cristina -
» Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice ,, ASOCIAȚIA ADMINISTRATIVĂ GAZ SUD BIHOR ’’ -
» Comunicat ordine de zi sedinta Consiliu Local - mai 2018 -
» Anunt desbatere publica proiect HCL inchiriere pajistii proprietate privata a comunei. -
» Anunt proiect HCL inchiriere pajistii proprietate privata a Comunei. -
» Declaratie de casatorie Tomse Adrian - Ioan si Bortis Georgeta-Alexandra -
» Declaratie de casatorie - Cenusa Florin - Constantin si POPA SIMONA - VIORELA -
» Comunicat de presa - modificari Legea 18. -
» Proces verbal sedinta CL septembrie 2018 -
» Lista functiilor din unitatea administrativ teritoriala Cristioru de Jos -
» Anunt in atentia persoanelor juridice -
» Anunt Proiect de hotarare privind aprobarea valorii contributiei pentru economia circulara pentru beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza com. Cristioru de Jos -
» Anunt cu privire la lucrari de intretinere a culoarului liniei electrice aeriene de 110 KV -
» Anunt Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al com. Cristioru de Jos, pe anul2019 -
» Transparenta salarii martie 2019 -
» Baner Sipoca -
» Publicatie casatorie a d-lui Terme Aurel si a d-nei Cornea Ionela-Marcela -
» Delimitare sectii de votare din UAT Cristioru de Jos Europarlamentare mai 2019 -
» Dispozitie privind acordare vouchere de vacanta, in anul 2019, pentru functionarii publici si personalul contractual -
» Proiect HCL taxa speciala utilizare sala de ceremonii mortuare -
» Dispozitie convocare CL - 8 iulie 2019 -
» Oferta Vanzare teren in com. Cristioru de Jos -
» Proces Verbal de afisare a ofertei de vanzare teren in Com. Cristioru de Jos -
» Oferta Vanzare teren in com. Cristioru de Jos -
» Proces Verbal de afisare a ofertei de vanzare teren in Com. Cristioru de Jos -
» Oferta Vanzare teren in com. Cristioru de Jos -
» Proces Verbal de afisare a ofertei de vanzare teren in Com. Cristioru de Jos -
» Proiect HCL privind aprobare rectificare buget local pe anul 2019 -
» Proiect privind ordinea de zi a sedintei de lucru a CL -
» Publicatie casatorie a d-luiCRISTE IOAN-CIPRIAN si a d-nei MOGA ADRIANA-DENISA-VALENTINA -
» Transparenta salarii septembrie 2019 -
» Sedinta Consiliul Local septembrie 2019 -
» Dispozitie convocare CL - 22 octombrie 2019 -
» Proces verbal sedinta Consiliu Local octombrie 2019 -
» Sedinta Consiliu Local - octombrie 2019 -
» Dispozitie convocare CL -29 noiembrie 2019 -
» Proces verbal sedinta Consiliu Local - noiembrie 2019 -
» Sedinta Consiliu Local - decembrie 2019 -
» Dispozitie convocare CL - 30 ianuarie 2020 -
» Proiect Buget Local - 2020 -
» Anunt PHCL privind aprobarea valorii contributiei pentru economia cirulara pentru beneficiarii serviciului de salubritate -
» Proces verbal sedinta Consiliu Local ianuarie 2020 -
» Oferta de vanzare teren nr. 1 din 2020 in com. Cristioru de Jos -
» HCL februarie 2020 -
» Hotararea nr. 1 CLSU -
» Proiect de Hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2021 -
» Informare Publica -
» Hotararea Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta Nr. 3/2020 -
» Lista functiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristioru de Jos, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale -
» Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului -
» Transparenta salarii septembrie 2020 -
» Anunta masuri de prevenire a incendiilor in sezonul rece -
» Anunt cu privire la arderea miristilor -
» Anunt proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei precum si majorarea impozitelor si taxelor locale, stabilite la nivelul comunei Cristioru de Jos, pentru anul fiscal 2022 -
» Anunt proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Cristioru de Jos -
» Anunt proiect de hotarare buget de venituri si cheltuieli al comunei Cristioru de Jos, pentru anul 2021 -
» Lista functiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristioru de Jos, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri -
» Anunt inscriere in vederea efectuarii ITP-ului la sediul Primariei comunei Cristioru de Jos pentru tractoare si diverse masini agricole -
» ANUNT pentru cetatenii afectati de calamitatile naturale din data de 18.05.2021. -
» ANUNT ''Campionatul bihorean al cureteniei'' -
» Anunt solicitare propuneri proiecte mediu inconjurator -
» Anunt informare PUZ in localitatea Cristioru de Jos -